Pengurus Kewangan

Eksekutif RISB

Rosliza Binti Kasrin

Pengurus Kewangan

Rosliza Kasrin adalah pemegang Ijazah Perakaunan dengan kepujian dan telah diiktiraf sebagai Akauntan Bertauliah oleh Institut Akauntan Malaysia (MIA). Sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia akaun, beliau telah berkhidmat sebagai Pengurus Kewangan di Arena Energy Sdn Bhd. selama 5 tahun. Dan pada tahun 2022, beliau diterima sebagai Pengurus Kewangan Rimbunan Ilmu Sdn Bhd dan akan terus memajukan syarikat berdasarkan pengalaman yang dikecapi selama ini.Beliau juga diamanahkan untuk mengurus dan mengatur segala urusan keluar masuk kewangan syarikat dengan lebih sistematik dan telus.

92-G, 92-1 & 92-2,Blok 2, Wisma Salleh Saidin,
Jln Dwi Tasik, Dataran Dwi Tasik,
Bandar Sri Permaisuri, 56000, Cheras,
Kuala Lumpur Malaysia.

Ikuti perkembangan terkini

    Media Sosial